போராட்டத்தில் வித்தியாசமான போஸ்டர்களை ஏந்தி எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள்.!

CAA NRC Protesters Banner 16

இந்தியா முழுவதும் CAA & NRC-க்கு எதிரான போராட்டம் தீவிரமடைந்து கொண்டே செல்கிறது.

இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபடும் மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் வித்தியாசமான, நகைச்சுவையான மற்றும் ஆக்கபூர்வமான போஸ்டர்களை கொண்டு தங்களுடைய எதிர்ப்பை பதிவு செய்து வருகின்றனர். அந்த போஸ்டர்களில் சில:

CAA NRC Protesters Banner 1

CAA NRC Protesters Banner 2

CAA NRC Protesters Banner 3

CAA NRC Protesters Banner 5

CAA NRC Protesters Banner 6

CAA NRC Protesters Banner 8

CAA NRC Protesters Banner 9

CAA NRC Protesters Banner 10

CAA NRC Protesters Banner 11

CAA NRC Protesters Banner 12

CAA NRC Protesters Banner 13

CAA NRC Protesters Banner 14

CAA NRC Protesters Banner 15

CAA NRC Protesters Banner 16

CAA NRC Protesters Banner 17

CAA NRC Protesters Banner 18

CAA NRC Protesters Banner 19

CAA NRC Protesters Banner 20

CAA NRC Protesters Banner 21

CAA NRC Protesters Banner 22

Protests in India

Loading...