UAE Tamil Web

இந்தியாவில் இருந்து அமீரகத்திற்கு ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்களுக்கு சுங்கவரி கிடையாது.. நடைமுறைக்கு வந்த புதிய ஒப்பந்தம்

இந்தியா – அமீரகம் இடையான தடையற்ற வணிக உடன்பாடு ஞாயிறு அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது.

இதன்மூலம் துணிகள், வேளாண் விளைபொருள், பழங்கள், நகைகள் ஆகிய துறைகளைச் சேர்ந்த ஏற்றுமதியாளர்கள் அமீரகத்திற்கு ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்களுக்கு அந்நாட்டில் சுங்க வரி விலக்கு அளிக்கப்படும்.

இந்த உடன்பாடு நடைமுறைக்கு வந்ததன் அடையாளமாக மூன்று ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு இந்திய வணிகத்துறைச் செயலாளர் சுப்பிரமணியம் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.

இந்த இருநாடுகளிடையேயான உடன்பாடு 6 ஆயிரம் கோடி டாலர் மதிப்பு கொண்டுள்ளது, இந்த வணிகத்தை அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் கோடி டாலர் மதிப்புக்கு உயர்த்த உதவும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap